Inspuittijdstip

Het inspuittijdstip (inspuitmoment) is het exacte moment waarop bij motoren met brandstofinspuiting de verstuivers de brandstof in de inlaatlucht inspuiten.

In de periode tussen het inspuitmoment en het ontstekingstijdstip moeten brandstof en lucht zich vermengen tot een homogeen brandstofluchtmengsel. Met de komst van de katalysator is brandstofinspuiting bij benzinemotoren ingevoerd om elektronisch de juiste mengverhouding met lucht te kunnen garanderen. Tegenwoordig zijn er motoren met diverse inspuitmomenten voor respectievelijk het op gang brengen van de verbranding, de verbranding zelf en een soort naverbranding – en dat alles tijdens één arbeidsslag van de motor.

De conditie van de injectoren is hierbij zeer belangrijk. Die moeten immers op commando van het motormanagement op exact de juiste momenten een exacte hoeveelheid brandstof inspuiten. Als ze dat om enige reden niet doen, resulteert al gauw in een verhoogd brandstofverbruik en een slechtere uitlaatgasemissie.