ITS

Definitie
ITS is de afkorting van 'intelligente transportsystemen'.
 
Uitleg
Onlangs stippelde de ACEM (de Europese koepelorganisatie van motorfietsfabrikanten) een strategie uit, die de verkeersveiligheid voor motorrijders moet gaan bevorderen. Alle leden beloofden daarbij, dat ze in 2020 in minstens één model ITS-functies zullen hebben geïntegreerd. Dat betreft veiligheidssystemen, die de communicatie mogelijk maakt tussen motorfietsen onderling en tussen motorfietsen en de omringende infrastructuur.