Koppelkromme

Koppel is gelijk aan moment. Een kromme is gewoon een kromme lijn. De koppelkromme van een motor is een grafiek met
- op de horizontale as het toerental en
- op de verticale as het maximumdraaimoment.
Met behulp van een koppelkromme kan vrij exact worden afgelezen hoeveel koppel de motor bij elk voorkomend motortoerental bij geheel geopende gasklep kan leveren. Ook is te zien, bij welk toerental de maximale waarde wordt bereikt. Bij dat toerental wordt de meeste trekkracht geleverd en is het specifieke brandstofverbruik het laagst.