Kruissnelheid

Onder kruissnelheid wordt verstaan: de hoogste snelheid die een auto gemakkelijk over een lange periode kan volhouden.
Een auto kan niet gedurende onbepaalde tijd op maximumsnelheid rijden. Dan zou de motor immers kunnen worden overbelast. Dat is niet het geval als de kruissnelheid wordt aangehouden.