Laagspanning

Laagspanning is de elektrische spanning in de elektrische installatie van de auto. Deze bedraagt circa 12 volt.

Op deze boordspanning van 12 volt werken alle elektrische componenten van de auto, behalve een deel van de ontsteking. 12 volt is namelijk veel te weinig om de vonk te 'trekken' waarmee het brandstof-luchtmengsel tot ontbranding kan worden gebracht. Daarom zet de bobine de laagspanning van 12 volt eerst om in hoogspanning van circa 25.000 volt.

Bij een defecte accu of dynamo kan de boordspanning beneden de drempelspanning van de elektronica van de auto raken. Die elektronica houdt er dan van het ene op het andere moment mee op.