Luchtvoorverwarming

's Winters kan de inlaatlucht nog vóór het luchtfilter in de luchtinlaatleidingen wordden opgewarmd door deze langs warme delen van de motor te leiden.

Zo verandert de waterdamp uit de lucht 'onderweg' niet in ijs. De lucht-voorverwarming wordt tegenwoordig thermostatisch geregeld. De bestuurder hoeft er dus niet meer aan te denken dat er twee keer per jaar van 'zomerstand' naar 'winterstand' (en vice versa) moet worden omgeschakeld.

Als 's winters de luchtvoorverwarming niet werkt, is er een groter deel van de verbrandingsenergie nodig om het brandstof-luchtmengsel op de ontbrandingstemperatuur te brengen. Dat levert in elk geval een hoger brandstofverbruik op.