Milieu

Het milieu is onze leefomgeving, inclusief de natuur en alles wat daarin op onnatuurlijke wijze is aangebracht.
Het milieu in grotere zin betreft het natuurlijke verband tussen
- de levende wezens op aarde,
- de atmosfeer,
- de voorradige energie en natuurlijk
- de aarde zelf.
Door het instellen van milieuwetten wordt onder meer getracht om paal en perk te stellen aan de uitlaatgasemissie van auto's. Deze wetten worden ieder jaar strenger gemaakt. Op die wijze worden autofabrikanten gedwongen om daadwerkelijk research op het gebied van mileuproblematiek te verrichten. Zo wordt ook serieus nagedacht over
- alternatieve brandstoffen en
- alternatieve krachtbronnen.