Mixture reading

Mixture reading betekent: het 'lezen' van het brandstofluchtmengsel.

In het uitlaatsysteem kunnen op verscheidene plaatsen lambda sensoren zijn aangebracht. Deze vergelijken voortdurend het zuurstofgehalte in de buitenlucht met het zuurstofgehalte in de uitlaatgassen. Deze data wordt aan het motormanagement doorgegeven. Aan de hand van deze data wordt de samenstelling van het in de verbrandingsruimtes aanwezige brandstofluchtmengsel afgeregeld door meer of minder brandstof in te spuiten.

Lambda-sondes gaan soms kapot, dan gaat het motormanagement vaak in de noodloopstand. De auto heeft dan weinig vermogen, maar gebruikt daarbij toch veel brandstof.