Motormanagement

Het motormanagement van een auto is een ECU, die het functioneren van motorgerelateerde systemen langs elektronische weg regelt. Iedere moderne automotor is uitgerust met een motormanagement.
Overal in en om de motor zijn sensoren ingebouwd. Deze verstrekken aan het motormanagement informatie over onder meer
- het motortoerental,
- de gasklepstand en
- allerlei relevante drukken en temperaturen.
Aan de hand hiervan geeft het motormanagement commando's aan
- het brandstoftoevoersysteem,
- de ontsteking en
- alle overige componenten, die de motor moeten laten functioneren.
Het functioneren van het motormanagement kan worden verhinderd door defecten betreffende de aanvoer van gegevens, de ECU zelf en het doorgeven van commando's naar andere systemen. Wij noemen in dit verband de mogelijkheid van
- losse contacten,
- foute chip-tuning,
- defecte sensoren,
- draadbreuk,
- ongewenste overgangsweerstanden en
- piekspanningen.