Multigrade-motorolie

Op den duur voldeed singlegrade-motorolie niet meer aan de steeds zwaarder wordende technische eisen die aan moderne motoren worden gesteld. Daarom werd de multigrade-motorolie uitgevonden.

Dit soort olie is 's winters dun genoeg voor de koude start. 's Zomers is hij dik genoeg om lange afstanden achtereen te kunnen rijden. Multigradeolie is dus in hoge mate temperatuursongevoelig. Daardoor kan een multigrade-olie gedurende het hele jaar worden gebruikt, zolang de rij-omstandigheden niet extreem zijn.