NM

Wat is dit?
Nm is de afkorting van newton-meter.

Wat doet het?
Newton-meter is de eenheid van koppel. Het koppel van een motor behoort dus te worden uitgedrukt in Nm en niet meer in kilogram-meter (kgm) of meter-kilogram (mkg).