OBD

Wat is dit?
OBD is de afkorting van: on-board dia¬gnostics.

Wat doet het?
OBD is een aan boord van de auto gemonteerd systeem, dat storingen opspoort en rapporteert. Het geeft de monteur in technisch opzicht toegang tot alle systemen, die de auto laten functioneren. Het gaat hierbij in het bijzonder om de bewaking van uitlaatgasgerelateerde componenten en systemen. Vroeger moest een monteur foutcodes uit het geheugen uitlezen. Tegenwoordig kan een en ander door middel van de OBD-stekker direct vanaf een motortester worden afgelezen.