Olieleiding

Een olieleiding is in de auto een buis of ingegoten kanaal waar olie door geperst wordt.

De oliekringloop in de motor loopt via olieleidingen (oliekanalen) vanaf het carter via de oliezeef en de oliepomp naar het oliefilter.
Daarna splitst de oliekringloop zich in twee parallelle aftakkingen:

  • de een gaat naar de lagers van de krukas (onderin de motor) en
  • de andere naar de lagers van de nokkenas (bovenin de motor). Van daaruit valt de olie drukloos terug in het carter.