Oliepeilstok

Met behulp van de oliepeilstok kan het motorolieniveau worden gepeild.

De oliepeilstok staat rechtop in de motor. Het onderste uiteinde staat in de motorolie in het carter. Het verschil tussen de minimum- en maximumstreep op de oliepeilstok is meestal 0,5-1,5 liter. Controleer het olieniveau pas nadat alle olie vanuit de motor naar het carter is teruggelekt (circa 5 minuten na het afzetten van de motor).

Druk na oliepeilcontrole de peilstok stevig terug in de houder. Anders wordt hij er door de carteroverdruk uitgeblazen en komt de motorruimte onder de olie. Rijden met een te laag olieniveau is uiterst riskant, met grote kans op motorschade. Vul ook nooit tot boven de maximumstreep bij. Daardoor komen keerringen extra onder (olie)druk te staan met kans op lekkages.