Olieverversingstermijn

Olie moet volgens fabrieksopgave om een gegeven aantal kilometers (10.000-30.000 kilometer, afhankelijk van de rij-omstandigheden) worden ververst.

In verband met veroudering van de olie is ook de tijd van belang. Olie moet altijd, onafhankelijk van het aantal gereden kilometers, minimaal één keer per jaar worden ververst.

Wie zich met een nieuwe auto niet aan de olieverversingstermijnen houdt, loopt het risico dat de fabrieksgarantie geheel of gedeeltelijk vervalt.