Omloopluchtregelsysteem

Een elektronisch geregeld omloopluchtregelsysteem (bypass-luchtregelsysteem) werkt parallel aan het luchtinlaatsysteem.

De bijbehorende omloopluchtregelklep speelt een belangrijke rol bij de vorming van het brandstof-luchtmengsel. Door inschakeling van elektrische verbruikers (zoals de airconditioning en de achterruitverwarming) kan er een verandering optreden in het stationaire toerental van de motor. De omloopluchtregelklep past dan de inlaatluchtvoorziening aan in het belang van een stabiele stationaire loop van de motor.