Onderdruk (natuurkundig)

Alle druk lager dan de buitenluchtdruk geldt als onderdruk. Alles daarboven is overdruk.

De buitenluchtdruk bedraagt circa 1 bar absoluut op zeeniveau. Bij de vaststelling van onderdruk en overdruk wordt altijd de buitenluchtdruk als uitgangspunt gehanteerd.