Ontwaseming

Wasem is zichtbare damp, of anders de zichtbare neerslag van damp.

Ontwaseming van ruiten is mogelijk door deze te verwarmen door er lucht langs te laten stromen, of middels een in de ruit aangebrachte verwarmingsspiraal.