Overstuur

Wat is dit?
Bij overstuur is in bocht de sliphoek van de achterw-ielen groter dan die van de voorwielen.

Wat doet het?
De achterkant van een oversturende auto zoekt als het ware de buitenkant van de bocht op (breekt uit). Ter correctie geeft de bestuurder dan tegenstuur, laat het gas los en trapt eventueel het koppelingspedaal in. Een onder alle omstandigheden neutraal weggedrag is nooit helemaal realiseerbaar.