Oververhitting katalysator

Een katalysator kan oververhit raken, als gedurende enige tijd erg veel onverbrande benzine in de katalysator terecht komt en daar dus moet worden naverbrand. Bijvoorbeeld bij startmoeilijkheden of het 'op drie poten' rijden (een cilinder doet niet mee).