Parallel-hybride-auto

Een parallel-hybride-auto kan 'parallel' worden aangedreven door een elektromotor in combinatie met een verbrandingsmotor.

Normaal gesproken zorgt de elektromotor voor de aandrijving. Als de accu's leeg raken of als er meer aandrijfkracht nodig is dan de elektromotor in zijn eentje kan opbrengen, kan de verbrandingsmotor (lopend op benzine, dieselbrandstof of LPG) worden bijgeschakeld. Deze dient in deze uitvoering dus niet voor het opladen van het accupakket. Voorbeelden: Toyota Prius, Lexus Hybrid SUV.

Wie in Nederland een hybride-auto aanschaft, krijgt veel fiscaal voordeel. Dat is gebaseerd op de aanname, dat zo'n auto dan ook hoofdzakelijk op milieuvriendelijke elektriciteit zal rijden. Een oncontroleerbaar probleem is, dat men er ook voor kan kiezen om volledig op een minerale brandstof kan rijden - wat natuurlijk niet de bedoeling van die subsidie is.