Paspen

Wat is dit?
Een is een hardstalen stompje met een puntig uiteinde.

Wat doet het?
Daarmee kan de montage van een zwaar onderdeel worden vergemakkelijkt. De monteur kan dat onderdeel in de juiste stand monteren, als hij
- eerst het pasgat van bijvoorbeeld een wiel over de paspen in de wielnaaf drukt en
- dan pas de bevestigingsbouten aanbrengt.

Eventuele defecten
Als dat niet of niet goed gebeurt, kan dat gevaarlijke situaties en/of grote schade veroorzaken.