Passenger airbag

Passenger airbag betekent: airbag voor de passagier.

Hierbij wordt de voorinzittende passagier bedoeld. Het volume van de ontplooide passenger airbag is circa 150 liter. Dat is aanzienlijk groter dan dat van de driver airbag. Dat komt doordat de inzittende rechtsvoor in de auto aanzienlijk meer 'vrije' ruimte vóór zich heeft, die door de airbag moet worden opgevuld.