Remklauw

Wat is dit?
De remklauw van een schijfremsysteem is de houder van (meestal) twee remblokken.

Wat doet het?
De remklauw is zodanig op de fusee gemonteerd, dat de beide daarin aanwezige remblokken zich aan weerszijden van de remschijf bevinden. Bij de remklauw horen twee cilinders, waarvan de zuigers de remblokken tegen de remschijf kunnen drukken. Meestal heeft een remklauw twee verschuifbare remzuigers en worden de remblokken door vloei-stofdruk tegen beide zijden van de remschijf aange-drukt.

Eventuele defecten
Een vastzittende remklauw moet worden vervangen, tenzij hij alsnog gangbaar kan worden gemaakt. Bij een vastzittende remklauw gaat de rem slepen. Dan kan het volgende gebeuren:
- De remwerking aan het wiel met de vastzittende remklauw neemt sterk af.
- De auto trekt tijdens het rijden naar de kant van de vastzittende remklauw.
- De remblokken van het betreffende wiel slijten schuin af.
- De remschijf van het betreffende wiel verslijt extra snel.
Dat laatste komt dan, doordat er voortdurend een beetje wordt afgeremd.