Richtingaanwijzer

Richtingaanwijzers laten het andere verkeer zien waar u naartoe wilt gaan.

Richtinaanwijzers zijn een belangrijke indicator van uw plannen voor anderen in het verkeer om u heen. Ze worden bediend door een schakelaar aan de stuurkolom.

De werking van de richtingaanwijzers kan door de bestuurder worden gecontroleerd aan de hand van het richtingaanwijzercontrolelicht op het dashboard. Als het controlelicht sneller dan normaal knippert, is er waarschijnlijk een lampje van één van de richtingaanwijzers vóór of achter defect. Als het richtingaanwijzercontrolelicht helemaal niet werkt, dan is het relais van de richtingaanwijzer defect, of de betreffende zekering doorgebrand. Een defecte richtingaanwijzerschakelaar moet ook worden vervangen, als één van de andere ingebouwde functies het niet meer doet. Hiervoor moet het stuurwiel worden gedemonteerd. Als deze schakelaar defect is, dan kunnen ook andere daarin geïntegreerde functies uitvallen. Een defecte schakelaar kortsluiting veroorzaken.