Riemschijf

Een riemschijf (poelie) is een op het uiteinde van een as geplaatste schijf, waaroverheen een riem wordt geleid.

Een distributieriem is in dwarsrichting getand. Bij de riemschijf moet dat ook het geval zijn. Een V-riem heeft geen tanden maar wel een V-vormige dwarsdoorsnede. Deze past exact in de V-vormige goot van de riemschijf. Bij een Multi-V-riem hebben zowel de riem als de riemschijven meerdere groeven in de langsrichting.

Beschadigde riemschijven maken de betreffende riem kapot en moeten direct vervangen worden.