Roet

Wat is dit?
De voornaamste schadelijke bestanddelen in de uitlaat-gasemissie van een dieselmotor zijn
- stikstofoxiden,
- roet (roetdeeltjes) en
- zwaveldioxide (zolang de dieselbrandstof nog zwavel bevat).

Wat doet het?
Roet vervuilt het milieu en zorgt voor schadelijke fijnstoffen. Een dieselmotor is qua uitlaatgassen schoner dan een benzinemotor. Roetdeeltjes bestaan uit bolletjes koolstof. Deze hebben een doorsnede van circa 0,05 micrometer. Op die bolletjes zijn koolwater-stofverbindingen uit de brandstof gecondenseerd.

Eventuele defecten
Vorming van roet is het bewijs van onvolledige verbranding. De oorzaak is een plaatselijk gebrek aan zuurstof in het brandstof-luchtmengsel. Dat kan komen door
- een slechte brandstofkwaliteit en
- een technisch defect.