Rookgrens

Wat is dit?
De rookgrens is de situatie, waarbij de uitlaatgassen van een motor nog net geen rook genereren.

Wat doet het?
Rook is een zichtbaar mengsel van gassen en zeer kleine vaste deeltjes, dat bij verbranding opstijgt. De rookgrens bepaalt bij dieselmotoren de maximaal in te spuiten hoeveelheid brandstof per arbeidsslag. Inspuiting van teveel brandstof veroorzaakt dus rookuitstoot.

Eventuele defecten
Vervuilde verstuivers laten soms ook brandstof door, als het niet moet. Daardoor kan de rookgrens worden overschreden.