Sankey-diagram

Het Sankey-diagram is een eenvoudige methode om het rendement van de via de brandstof naar de motor toegevoerde energie aanschouwelijk weer te geven.

Bij een benzinemotor komt circa driekwart van al die warmte-energie onbenut weer in de buitenlucht terecht. Globaal komt dat neer op:

  • 35% via de uitlaatgassen,
  • 32% via het koelsysteem en de radiateur en
  • 8% via stralingswarmte vanaf de motor.

Slechts bij vollast wordt de overblijvende 25% van de toegevoerde energie nuttig gebruikt voor de daadwerkelijke aandrijving van de motor; bij deellast is dat amper 10%. Overigens presteert een dieselmotor met een rendement van 35% aanmerkelijk beter dan een benzinemotor.