Sensor

Een sensor is een apparaat dat ‘voelt’ of, technisch gezien, meet.
De meetgegevens die door een sensor aan het motormanagement worden doorgegeven zorgen ervoor dat de juiste opdrachten elektronisch aan de 'uitvoerende' componenten worden geven. Een moderne auto heeft tientallen sensoren aan boord, zoals een regensensor, temperatuursensor, druksensor en ABS-sensor.

Is een sensor stuk, dan wordt dat meestal op het dashboard weergegeven.