Transponder

Wat is dit?
Transponder (Engelstalig) is samengesteld uit transmitter (zender) en responder (antwoorder). Een transponder is een kleinformaat microprocessor.

Wat doet het?
In een contactsleutel bevindt zich een transponder. Als met deze sleutel het contact wordt aangezet om de motor te starten, geeft deze eerst een code af aan een sensor in de stuurkolom, en vandaar aan het motormanagement. Als de code klopt, weet de auto dat hij kan starten. Zo niet, dan geeft het motormanagement geen startcommando door.

Eventuele defecten
Bij een defect moet de hele sleutel worden vervangen.