Turbo

Wat is het?
Een turbo (eigenlijk: uitlaatgasturbo) is een luchtpomp, die zich in het uitlaatsysteem bevindt.

Wat doet het?
De turbo voert inlaatlucht met behulp van de energie uit de uitlaatgassen onder een bepaalde overdruk naar de verbrandingsruimtes. Van twee op één as aangebrachte schoepenwielen wordt het turbinewiel aangedreven door de bewegingsenergie van de uitlaatgassen. Daardoor wordt het op de andere uiteinde van die as bevestigde compressorwiel aangedreven. Dit bevindt zich in de luchtinlaatleiding en comprimeert de inlaatlucht. Daardoor wordt de lucht de motor ingeduwd in plaats van erin gezogen. Deze verbetering van de cilindervulling heet drukvulling. Het vermogen van een turbomotor is hoger dan dat van een atmosferische motor, omdat er meer brandstof kan worden toegevoerd.
teren.

Eventuele defecten
Laat de motor, vlak voordat u hem gaat afzetten, nog even 15-20 seconden draaien. Dan is het turbotoerental tot een acceptabele waarde verminderd op het moment dat u daadwerkelijk de motor - en daarmee de oliepomp - uitschakelt.

Turbo's kunnen defect raken door smeringsproblemen van deze aard, door te weinig smeerolie en door ernstig vervuilde smeerolie. U merkt dat door een plotseling optredend vermogensverlies. Zorg daarom altijd, dat uw motor op dit punt niets te klagen heeft.