Variabel luchtinlaatsysteem

'Variabel' betekent: in staat tot voortdurende verandering. Bij een variabel luchtinlaatsysteem kan de lengte en de diameter van het inlaatspruitstuk worden afgestemd op het op dat moment gewenste karakter van de motor.

Het volume, de diameter en de lengte van het inlaatspruitstuk zijn van grote invloed op het karakter van een motor. Binnen in een variabel inlaatspruitstuk is de lengte en de diameter variabel gemaakt door middel van kleppen en omleidingen. Daarbij wordt de bewegingsenergie van de ene inlaatluchtstroom gebruikt om een andere inlaatluchtstroom in beweging te 'zuigen'. Een hoog draaimoment bij lage motortoerentallen kan worden bereikt door

  • een toename van de lengte van het inlaatspruitstuk en
  • een afname van de diameter van het inlaatspruitstuk.

Een hoog vermogen bij hoge motortoerentallen kan worden bereikt door

  • een afname van de lengte van het inlaatspruitstuk en
  • een toename van de diameter van het inlaatspruitstuk.