Verbrandingsgassen

Verbrandingsgassen bestaan uit een mengsel van brandstof en lucht.

Dit brandstofluchtmengsel wordt tijdens de compressieslag van de motor in druk en temperatuur verhoogd. Daarna wordt het mengsel met behulp van een overspringende vonk tot ontbranding gebracht. Na de verbranding worden de 'afgewerkte' verbrandingsgassen via de uitlaatklep uit de motor verwijderd.