Verdamper

De verdamper maakt deel uit van het airconditioningsysteem.

De airconditioning regelt de luchtbehandeling binnen in de auto. Dat gebeurt onafhankelijk van de buitenluchtcondities. Een compressor comprimeert het koudemiddel. De daarbij vrijkomende warmte verdwijnt in de buitenlucht. De gecomprimeerde koudemiddel-damp wordt naar de condensor geleid. Daar koelt het gecomprimeerde koudemiddel af, waardoor het condenseert. Vandaar stroomt het inmiddels vloeibare koudemiddel naar de verdamper. In de verdamper gaat het koudemiddel weer over van vloeistof naar damp. Door verlaging van de druk wordt er, net zoals bij een spuitbus, warmte aan de omgeving onttrokken.