Vermogenskromme

Wat is dit?
'Kromme' betekent gewoon 'kromme lijn'.
De vermogenskromme is een tweedimensionale grafiek.

Wat doet het?
Op de horizontale as is het motortoerental uitgezet. Op de verticale as is het motorvermogen uitgezet. Een vermogenskromme laat zien, hoeveel vermogen bij een bepaald motortoerental kan worden geleverd. Het toerental behorend bij het maximumvermogen is altijd lager dan het 'absolute' maximumtoerental. Het maximumvermogen wordt desondanks pas bereikt bij een zo hoog toerental, dat dit bij normaal gebruik van de auto niet interessant is. Meer van belang is, hoeveel vermogen er beschikbaar is bij 'normalere' toe-rentallen.