Verzuipen

De motor is 'verzopen' als er zoveel onverbrande brandstof in de verbrandingsruimte is dat het aangezogen mengsel niet meer kan ontbranden.

Het zorgt er voor dat de motor niet kan starten. Het is te constateren door tijdens het starten iemand aan het ontsnappende gas uit de uitlaat te laten ruiken. Als dat alleen naar brandstof ruikt is de motor verzopen. Wacht bij een 'verzopen' motor tien minuten. Start opnieuw met geheel ingetrapt gaspedaal. In elk geval mag je beslist niet 'pompen'! Op die manier komt er veel meer lucht dan normaal in de verbrandingsruimten en verdampt de overtollige brandstof. Als verder alles in orde is kan de motor weer starten.