Vlamweg

Wat is dit?
De vlamweg is de afstand, die het vlamfront vanaf de bougie tot de wand van de verbrandingsruimte aflegt.

Wat doet het?
Bij een (in theorie) volmaakt in het centrum van een (eveneens in theorie) volkomen bolvormige verbrandingsruimte geplaatste bougie zouden de vlamwegen rondom van gelijke lengte zijn. Dat zou voor de verbranding ideaal zijn. In elk geval dient de vlamweg zo kort mogelijk te zijn om de warmteverliezen tijdens de verbranding te beperken en kloppen te voorkomen. Dat is ook de beweegreden om eventueel twee bougies per cilinder te monteren.