Vluchtigheid

Wat is dit?
Benzine is samengesteld uit een groot aantal koolwaterstofverbindingen. Deze koolwaterstofverbindingen hebben een verschillende vluchtigheid.

Wat doet het?
Al deze benzinesoorten beginnen dus bij een andere temperatuur te verdampen. Een deel van de benzine is al bij lage temperatuur behoorlijk vluchtig. Dat betekent, dat dit deel gemakkelijk geneigd is tot verdamping. Dat moet ook, omdat benzine en lucht zo snel mogelijk moeten worden vermengd tot een homogeen brandstof-luchtmengsel. Deze noodzakelijke mate van vluchtigheid moet precies kloppen. Als benzine te snel zou verdampen, dan kan in het brandstoftoevoersysteem dampbelvorming optreden.