Voer 'm terug!

Definitie
'Voer 'm terug!' is precies het tegenovergestelde van 'Voer hem op!'
 
Uitleg
Dit is een door de BOVAG georganiseerde actie, om het aantal opgevoerde snorfietsen ingrijpend te verminderen. Tevens streeft de BOVAG naar een gedragsverandering bij zowel de consument als de ondernemer. Consumenten worden opgeroepen om hun snorfiets niet meer te laten opvoeren en zelfs zo nodig weer te laten terugbrengen naar de wettelijk toegestane snelheid. Aan BOVAG-leden wordt gevraagd om daar actief aan mee te werken. De reden is, dat het imago van de snorfiets momenteel negatief in het nieuws is door te hard rijden, overlast en milieu-onvriendelijke uitlaatgasemissie.