Diesel: feiten en fabels

In de zoektocht naar schone en zuinige brandstoffen voor duurzame mobiliteit wordt er meestal gesproken over stekker-elektrisch en waterstof. Diesel zit een beetje in het verdomhoekje en lijdt onder imagoschade. Maar wat is het nuchtere verhaal? Diesel anno 2019 is echt niet zo slecht als menigeen denkt. BOVAG scheidt feiten van fabels.

Dieselauto's in de stad

 • 1.

  Diesels komen straks geen enkele grote stad meer binnen.  

  Fabel.

  Dat sommige steden een lokaal luchtkwaliteitsprobleem hebben, erkent BOVAG ook. Milieuzones zijn echter een zeer rigoureus middel, waar je met name mensen met een kleine portemonnee mee treft. BOVAG pleit ervoor om eerst te bekijken wat je in de probleemstraten zelf kan doen, waar de EU-normen overschreden worden, alvorens een groot hek om de stad te zetten voor diesels. Het is moeilijk te voorspellen of er snel meer milieuzones komen. Het sentiment én het probleem verschillen per stad. 

 • 2.

  Elke stad heeft zijn eigen regels en normen inzake milieuzones. En dat wordt steeds erger. 

  Feit.

  Het klopt dat er een wirwar aan regels en normen is. BOVAG pleit al jaren voor landelijke regels en normen voor milieuzones, om te voorkomen dat er een lappendeken aan milieuzones ontstaat en de autobezitter in elke stad met andere regels te maken krijgt. Recent heeft BOVAG hiervoor eindelijk gehoor gevonden in Den Haag: het Kabinet komt met landelijke regels.  
  Het ziet er naar uit dat de landelijke regels ingaan p op 1 januari 2020. Met die regels kan een gemeente de toegang tot de milieuzone van dieselauto’s regelen. Benzineauto’s kunnen niet worden geweerd. De toegang wordt bepaald op basis van de Euroklasse (Europese emissienormen) van de auto. De Euroklasse van de meeste voertuigen kan op de website van de RDW worden opgezocht. 
  Gemeentes hebben twee opties in 2020: alle diesels met Euroklasse 3 en hoger (pakweg 20 jaar oud) worden toegelaten, of alle dieselvoertuigen met Euroklasse 4 en hoger (pakweg 15 jaar oud). Vanaf 2025 wordt het systeem één euroklasse opgeschoven. 

Kosten bij diesel rijden

 • 1.

  De wegenbelasting op oude diesels wordt steeds hoger 

  Feit.

  Dat geldt de komende jaren alleen voor dieselauto’s zonder roetfilter. Voor deze dieselauto’s stijgt de motorrijtuigenbelasting (mrb) in 2019 met 15%. Dit is inclusief het deel van de mrb dat naar de provincies gaat (provinciale opcenten). Voor een gemiddelde dieselpersonenauto zonder roetfilter in de gewichtsklasse 1350-1450 kilo betekent dat een verhoging van € 225 per jaar. Dit jaar wordt gewerkt aan een nieuw plan voor autobelastingen voor de komende jaren (‘de Autobrief II’). Het is nog niet duidelijk wat daar voor de diesel precies uitkomt. Een en ander hangt ook samen met eventuele maatregelen uit het Klimaatakkoord. 

 • 2.

  De prijs van diesels daalt 

  Feit.

  De prijs van diesels staat licht onder druk. Dat komt niet alleen door de imagoschade van de diesel, maar ook omdat er een groot aanbod is (door de belastingvoordelen van enige jaren geleden) en relatief weinig vraag. Hoe de prijs zich verder ontwikkelt, is kijken in een glazen bol. Het is lastig precies te voorspellen hoe hard het gaat met de afschrijving van auto’s en zeker ook van diesels. Wie nu overweegt om een gebruikte diesel aan te schaffen doet dat het beste met ‘gezond verstand’: hoe verhoudt de aanschafprijs zich tot de verwachte afschrijving van de auto? Hoe lang ben je van plan hem te houden? Hoeveel kilometers maak je gemiddeld? Feit is dat gebruikte diesels wat lager geprijsd zijn dan voorheen, wat interessante deals kan opleveren. Kijk op viaBOVAG.nl voor betrouwbare occassions met BOVAGgarantie.

 • 3.

  Een diesel is alleen interessant bij meer dan 20.000 km per jaar

  Fabel.

  Daar is geen algemene uitspraak over te doen. Uiteindelijk maakt iedereen daarin eigen afwegingen. Het is vooral belangrijk om voor jezelf een eerlijke rekensom te maken. (Kilometers op jaarbasis, brandstofprijs, restwaarde, afschrijving etc.)  
  Een koper moet voor zichzelf een afweging maken en daarbij zijn altijd onzekere factoren, zoals restwaarde en afschrijving. Weet dat diesels wat goedkoper zijn dan voorheen, dus dat er goede deals te sluiten zijn en dat dat een andere rekensom oplevert als het gaat om het omslagpunt inzake de wegenbelasting. 

Diesel en duurzaamheid

Alle diesels zijn vies en milieu-onvriendelijk

Fabel.

Dit is beslist niet waar. De moderne euro6 diesels zijn extreem veel schoner dan diesels van tien of twintig jaar oud. En die uitstootwaarden zijn ook realistisch, omdat fabrikanten nu extra alert zijn op het opgeven van de juiste waardes, na het dieselschandaal en door de nieuwe Europese testmethoden. Daar komt bij dat diesels per definitie zuiniger zijn dan vergelijkbare benzineauto’s en dus veel minder CO2 uitstoten. 
Bij ‘schadelijk voor het milieu’ moet je overigens onderscheid te maken tussen luchtkwaliteit en klimaatverandering.  

 • CO2
 • NOx of stikstofoxide
 • Fijnstof
CO2 is een klimaatgas, dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. CO2 is niet schadelijk voor de gezondheid (het zit ook in bier en cola) en dus geen extra probleem in bijvoorbeeld binnensteden. Uitstoot van CO2 is ook per definitie een mondiaal probleem. Dat je dus ook liefst Europees of mondiaal moet aanpakken. Het gaat om het klimaat op aarde. In tegenstelling tot andere uitlaatgassen, die vaak een lokaal luchtkwaliteitsprobleem opleveren. 

NOx of stikstofoxide is een gas dat schadelijk is voor de gezondheid is en de luchtkwaliteit in steden negatief beïnvloedt. Vandaar dat er ook (Europese) eisen zijn aan de hoeveelheid NOx in steden bijvoorbeeld. Op het gebied van NOx doet met name de moderne euro 6 diesel het erg goed en kan hij zich zonder meer meten met benzineauto’s. 

Fijnstof zijn kleine deeltjes, veelal roet, maar ook remstof, die schadelijk zijn voor de gezondheid en de luchtkwaliteit in bijvoorbeeld steden negatief beïnvloeden. Vandaar dat er ook (Europese) eisen zijn aan de hoeveelheid fijnstof in steden bijvoorbeeld. Overigens is veel fijnstof ook afkomstig uit natuurlijke bronnen, bijvoorbeeld stof en zand. Oude diesel en benzineauto’s scoren slecht qua fijnstofuitstoot, maar vanaf euro 5 maken dieselauto’s de lucht in feite schoner als het om fijnstof gaat, zo wijzen metingen van de RDW uit. Waar de buitenlucht standaard tussen drie- en vijfduizend fijnstofdeeltjes per kubieke centimeter telt, bevat het uitlaatgas van een euro 5 of euro 6 diesel dankzij goede roetfilters niet meer dan zeshonderd tot achthonderd fijnstofdeeltjes per kubieke centimeter. 
Toekomst

Het einde van de diesel is nabij

Fabel.

Hier en daar wordt een spoedig einde van de diesel voorspeld. Maar er zijn ook partijen die denken dat het nog wel even gaat duren voordat de diesel afgeschreven is. Bijvoorbeeld omdat we voor beperken van de CO2-uitstoot de zuinige diesel hard nodig hebben en het echt nog even duurt voordat alle auto’s elektrisch zijn of op waterstof rijden. Als er een klimaatakkoord gesloten wordt in Den Haag dan is naar verwachting in 2030 maximaal eenvijfde van alle auto’s in Nederland elektrisch en/of waterstof. In de nabije toekomst is er dus in elk geval nog ruimte voor de diesel. 

Dieselolie of gasolie (kortweg diesel) is genaamd naar Rudolf Diesel, de uitvinder van de dieselmotor.

Een koper moet voor zichzelf een afweging maken, inclusief eerlijke rekensom. En daarbij zijn altijd onzekere factoren, zoals restwaarde en afschrijving. Weet dat diesels wat goedkoper zijn dan voorheen, dus dat er goede deals te sluiten zijn en dat dat een andere rekensom oplevert als het gaat om het omslagpunt inzake de wegenbelasting. 

 

Daar is geen algemene uitspraak over te doen. Uiteindelijk maakt iedereen daarin eigen afwegingen. Het is vooral belangrijk om voor jezelf een eerlijke rekensom te maken. (Kilometers op jaarbasis, brandstofprijs, restwaarde, afschrijving etc.)